Vårt helägda dotterbolag

Om Pilum

Vision

Pilums vision är att vara en ledande aktör för rening av luft och gas genom att erbjuda effektiva och energisnåla lösningar som minskar påverkan på miljön.

Om Pilum

Sedan 2014 har Pilum fokuserat verksamheten mot rening och hantering av gaser och stoft. Vi projekterar, installerar och underhåller anläggningar och system som innefattar rökgasrening. Pilum levererar helhetslösningar från förstudie till projekt inklusive service och reservdelar.

Verksamheten bedrivs inom följande områden:

  • Rökgasrening & Stoftavskiljning
  • Komponenter
  • Service, underhåll och uppgraderingar
  • Teknisk konsultation

Kunder finns inom industri- och energisektorn. Huvudmarknaden utgörs av de nordiska länderna.

Pilum AB (publ.) är listat på First North Premier (ticker PILB) och Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.(tel.nr 08-463 80 00).

Logga in or Registrera