Vårt helägda dotterbolag

Historik

Pilum genomgick under 2006 en omvandling från ett investmentbolag med fokus på industriföretag till en koncern som är inriktad mot energi- och miljöteknikbranschen.Tidslinje

Pilum Industrifilter AB -2015

Bolaget försattes i konkurs 8 september 2015.

Förvärv Envipower AB -2012

I juni 2012 förvärvades det snabbväxande service- och eftermarknadsbolaget Envipower AB verksamt främst i mellersta Sverige. Bolagets kunder finns främst inom papper & massa, gruv- och kraftindustrin. Bolaget har en marknadsledande position och har flera unika produkter samt samarbeten med ledande internationella leverantörer. Bolaget bilades 2008 och har verksamhet i Gävle, Sundsvall och Enköping.

Förvärv Polyproject AB -2010

Under 2010 förvärvades Polyproject Sweden AB, en av nordens ledande aktörer när det gäller produktion av produkter och komponenter i olika plaster till svensk och nordisk industri. Polyproject är också en välkänd aktör när det gäller systemleveranser av bl.a. process- och kondensatvattenrening samt oorganisk ytbehandling, Polyproject har också ett nära samarbete med företag som ITT, Volvo, SAAB, Sala Brand m.fl.

Polyproject har sedan starten på 1950- talet och gått ifrån att vara enbart en komponentleverantör till att även omfatta egna produkter och systemleveranser.

Bolaget såldes i december 2013.

Förvärv Industrifilter -2008

Under april 2008 förvärvades Bravida Industrifilter som nu är ett eget affärsområde inom koncernen – Pilum Industrifilter.

Pilum Industrifilter har sitt ursprung i Göteborg på 1960-talet då man hade egen filtertillverkning. Bravida, som tidigare i Sverige hette BPA, förvärvade verksamheten på 1990-talet i samband med en omorganisation inom Industrifilter AB

Därefter har en fokusering mot engineeringtjänster och heltäckande koncept för rökgas- och processrening skett.

Start Pilum Engineering -2005

(idag ett affärsområde inom Polyproject)
Pilum Engineering grundades av Pilum AB i augusti 2005. Pilum Engineering har sedan 1988 levererat cirka 50 anläggningar av olika storlek och karaktär.

Förvärv Pilum Technologies AB -1998

(Tidigare Percy Persson Plåt AB)
Pilum Technologies AB grundades 1953 som ett plåtslageri i Limhamn, Malmö, och hade tidigare namnet Percy Persson Plåt AB. 1999 flyttade verksamheten till Fosie i Malmö, där det också idag är etablerat. Verksamheten bestog av produkt- och komponentleveranser i rosfria material främst inom vattenrening.

Bolaget såldes/avvecklades i december 2012.

Logga in or Registrera