Vårt helägda dotterbolag

Ledande befattningshavare

VD sedan 2016
 
 
Född: 1980.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid KTH, Civilekonomsprogrammet på Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Saxlund International Holding AB, Envipower AB, Hotab Biosystem AB, VD och styrelsesuppleant i Saxlund International AB och styrelseledamot i BRF Aprilgatan 12.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Saxlund Bioenergy AB, styrelsesuppleant SRE AB och styrelsesuppleant Saxlund Hotab Holding AB.

Logga in or Registrera