Vårt helägda dotterbolag

Produkter & Tjänster

Pilum - effektiva lösningar för en renare miljö!

Pilum erbjuder produkter och tjänster inom rökgasrening och stoftavskiljning med ett brett heltäckande utbud av service och reservdelar.

Koncernen har en unik och samlad erfarenhet och kompetens för att erbjuda hållbara lösningar för en renare miljö.

Logga in or Registrera