Vårt helägda dotterbolag

Styrelse

Styrelseordförande sedan 2016
 
Född: 1951.

Utbildning: Civilekonomexamen från HHS.

Övriga uppdrag: Rolf Hasselström är bl.a. styrelseledamot i Trention AB samt styrelseledamot eller styrelseordförande i samtliga av Trention ABs dotterföretag, styrelseordförande Calamus AB och Ciennce AB. Han är VD och styrelseledamot i Opcon Compressor System AB, styrelseledamot i Opcon Energy System AB, Svenska Rotor Maskiner AB, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd., AirPower Group Inc., RMH Holding AB, Rolf Hasselström Konsult- och Förvaltnings AB, Landström arkitekter AB, Calamus Holding AB samt Calamus Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Han har tidigare varit Styrelseordförande i GEP Action AB, Music Network Records Group AB, Sincyl AB, styrelseledamot i Catella Förmögenhetsförvaltning AB, Lysholm Technologies AB, Calamusgruppen AB, Essarem Holding AB, Rotor Holding AB, Rapid Larmcentral AB, Mind AB, Skå Edeby Utvecklings AB, MMSA Avveckling AB, GEP Design och Produktkommunikation AB, Enerji Ltd.
Styrelseledamot sedan 2016
 
Född: 1959.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga uppdrag: Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Trention AB, Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Bofast AB, Rapid Säkerhet AB, Inerventions AB. Vidare är han VD i Gabrielsson Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Eriksson har tidigare varit revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Capital Oil AB, Tamm & Partners Fondkommission AB.
Styrelseledamot sedan 2016
 
Född: 1947.

Utbildning: Ekonom.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i St Eriks Ögonsjukhus, AMF Fastigheter, Västerkulla Holding. Han är även VD i Home Properties AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Folktandvården i Stockholms län, Landstingsservice, Västra servicegruppen och Tyresöbostäder samt styrelseledamot i flertalet fastighetsbolag bl.a. Nts AB.
Styrelseledamot sedan 2013
 
Född: 1952.

Utbildning: Juridikstudier vid Lunds Universitet, MBA från Göteborgs universitet (GMI) samt kurser inom företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm och London Business School.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Elverket Vallentuna AB, Elverket Vallentuna E1 AB, Rosengård Invest AB (ordförande), Techninova AB (ordförande), Pinkport Invest AB (vd, ordförande), Bostadsrättsföreningen Tubberöd 1:35 och styrelseordförande i den ideella föreningen CONNECT Sverige.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i den ideella förening CONNECT Sverige, E.ON Försäljning Sverige AB (ordförande), E.ON JobCenter Sverige AB (ordförande), E.ON Fastigheter Sverige AB (ordförande), E.ON Gashandel Sverige AB, One Nordic AB (ordförande), WTC - MACRO Polyproject AB (ordförande), E.ON Värme Sverige AB, Oskarshamn Energi AB (ordförande), Oskarshamn Energi Nät AB (ordförande), Ikaros Cleantech AB, E.ON Smart Living AB (ordförande), One Nordic Holding AB och One Nordic Sverige AB.

Logga in or Registrera