Vårt helägda dotterbolag

Dynamiska avskiljare

Envimulticompact

Envimulticompact består av ett antal små enhetscykloner och kräver därigenom mindre utrymme än konventionella cykloner. Genom sin uppbyggnad är den motståndskraftig mot slitande stoft. Envi-Cyklonen används i huvudsak som föravskiljare till textila spärrfilter eller elektrofilter, men också som enda avskiljare vid mindre biobränsleeldade pannor.
Normal flödeskapacitet: 2000 – 70000 m3/h.

Vi levererar även vanliga cykloner, Universialcykloner och Högeffektcykloner.

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

Logga in or Registrera