Vårt helägda dotterbolag

Fläktar

Pilum säljer inga egna fläktar. Dock har vi stor erfarenhet av att dimensionera, välja ut och köpa in rätt storlek och rätt typ av fläkt inklusive fläktmotor. Det ingår minst en fläkt i de flesta systemprojekt som Pilum levererar.

Pilum samarbetar med flera olika fläktleverantörer.

Med fläktar avses oftast kanalfläktar för utsug av rökgaser eller damm. Men även andra fläktar ingår i Pilums åtaganden:

  • Ventilationsfläktar
  • Fläktar för materialtransport

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

 

Logga in or Registrera