Vårt helägda dotterbolag

Hybridfilter

Hybridfilter är en blandning av ett elfilter och ett slangfilter där elfiltret fungerar som en föravskiljare. Hybridfilter kan vara en fördelaktig lösning vid ombyggnad av ett elfilter då det sista fältet byggs om till ett slangfilter. Vanligtvis går det även att återanvända befintlig stofthantering.

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här 

Logga in or Registrera