Vårt helägda dotterbolag

Kassettfilter

Kassettfilter är textila filter som påminner om slangfiltren i funktion. Gemensamt för kassettfiltren är att de består av ett antal filterelement (vanligen små filterslangar) monterade i kassetter, där man då lyfter ut ett antal kassetter istället för en slang åt gången.

Kassettfilter finns i ett antal standardutföranden för små och medelstora gasflöden och är en välbeprövad filtermodell som bland annat återfinns främst inom tung industri som gruvor och bergverk, gjuterier och verkstadsindustrin. Kassettfilter har en stor filtreringsyta på litet område och är därför lämpliga för placering i de flesta utrymmen. Stoftet rensas av från filterytan med väl beprövad tryckluftsteknik, vilken valts ut för en stabil drift och låg förbrukning av tryckluft.

  • Produktutbud med en kapacitet från 1000 m3/h upp till 100 000 m3/h per filterenhet.
  • Låg investeringskostnad med få kringsystem.
  • Kassettkonstruktion medför lågt tryckfall och extremt god avskiljningsförmåga.
  • Kassettfilter går även att få med integrerad fläkt.
  • Temperaturintervall upp till +260 grader C med speciella filtermaterial
  • Mindre modeller levereras färdigmonterade medan större är uppdelade i sektioner för snabbt och säkert platsmontage.
  • Filtret går att få i ATEX-klassat utförande

Exempel på våra kassettfilter:

Pilum Envi-Compact

  • Pulsrensat kassettfilter med flexibilitet i valet av filtermedia. Kassettfiltret levereras i standardutförande med sinterkassetter för extremt låga stoftutsläpp, ner till och under 0,2 mg/m3n. Konventionella textilkassetter kan, utan ombyggnad, installeras när emissionskraven är mer generösa. Det gör att Envi-Compact snabbt och enkelt kan anpassas till ändrade driftsförhållanden och nya myndighetskrav. 

Datablad för Envi-Compact, klicka på länken:  Kassettfilter Envicompact.pdf

Pilum Envi-MultiCompact

  • Kan levereras med safe-change adaptern, vilken skyddar underhållspersonalen från exponering för aktiva kemikalier vid filterbyte. Filterkassetterna byts då från rengassidan. Normal flödeskapacitet: 1000 - 10000 m3/h

Länkar

Slangfilter

Sinterfilter

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

 

 

 

Logga in or Registrera