Vårt helägda dotterbolag

Processventilation

Pilum Industrifilter har över 70 års erfarenhet inom process och industriventilation med kundanpassade systemlösningar och dimensionering för alla gasflöden efter kundens behov. Erfarenheten sträcker sig från små punktutsug på några 100 m3/h till industriventilation på till exempel stålverk med ett flöde på över 1 000 000 m3/h.

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

Logga in or Registrera