Vårt helägda dotterbolag

SCR-system

Selective Catalytic Reduction (Selektiv Katalytisk Reduktion), SCR, avskiljer kväveföreningar genom tillsats av ammoniak i närvaro av en katalysator.

  • Arbetar med ett temperaturintervall mellan +200 och +400°C.
  • Även effektiv för avskiljning av dioxin

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

Logga in or Registrera