Vårt helägda dotterbolag

Skrubbar

I skrubbrar, eller våta avskiljare, fångas föroreningar i gasen upp av en vätska.

Designsätten skiljer sig åt om det är skrubbrar för att avskilja stoft eller gasformiga föroreningar.

Medel- eller högtrycksskrubbrar av olika design renar gasen genom att den får passera genom särskilt utformade passager som är utformade för att maximera kontakten mellan gas/stoft och skrubbervätskan. Generellt gäller att ju högre tryckfall man tillåter desto bättre rening och detta är den huvudsakliga modellen för stoftavskiljning. Dessa modeller kallas ofta venturiskrubber.

 • Kan användas vid mycket höga temperaturer
 • Kompakta installationer
 • Kyler och uppfuktar gas
 • Avancerade modeller kan designas med justerbara passager för en mer mångsidig användning
 • Med våta system behandlas gasen, genom t.ex. kylning, kondensering eller värmeåtervinning.
 • Avskiljning av t.ex. klor- och svavelföreningar är möjligt med tillsatser.
 • Lämpliga avskiljare för fuktiga processer eller explosiva/brandfarliga processer.
 • Inga känsliga delar i gasen, få slitdelar
 • Mycket lågt slitage

SKRUBBERTORN
En annan princip är skrubbertorn, där kontaktytan mellan gasen och vätskan ges av att vätskan fördelas över fyllkroppar eller fast installerade spridare, vilket skapar en stor yta. Skrubbertornen har lägre tryckfall och är vanligare för avskiljning av gasformiga föroreningar.

 • Kyler och uppfuktar gas
 • Med våta system behandlas gasen, genom t.ex. kylning, kondensering eller värmeåtervinning.
 • Avskiljning av t.ex. klor- och svavelföreningar är möjligt med tillsatser.
 • Lämpliga avskiljare för fuktiga processer eller explosiva/brandfarliga processer.
 • Inga känsliga delar i gasen, få slitdelar
 • Mycket lågt slitage

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

Logga in or Registrera