Vårt helägda dotterbolag

Slangfilter

Slangfiltret är ett av de mest mångsidiga filtren för avskiljning av stoft, partiklar och rök och även materialåtervinning.

Slangfilter består av ett antal filterslangar av textila material som avskiljer partiklar från gaser. Slangarna hålls på plats av stödkorgar och filtreringen sker på slangarnas utsida. Stoftet rensas av från filterytan med väl beprövad tryckluftsteknik, vilken valts ut för en stabil drift och låg förbrukning av tryckluft.

Materialet i filterslangarna optimeras beroende på temperatur, tillämpning och storlek på filtret. Pilum Industrifilters filterdesign skräddarsys efter kundens behov. Slangfilter finns i flera standardmodeller från små enkla en-kammarfilter, till mycket stora filter med ett antal avstängbara kammare med gemensamt inlopp och utlopp.

Tack vare sin mångsidighet kan våra slangfilter alltid anpassas till förändringar i processen och kommer alltid att ha låga emissioner oavsett stofttyp.

 • Produktutbud med en kapacitet från mycket små flöden på enstaka m3/h upp till 1 000 000 m3/h eller mer per filterenhet.
 • Låg investeringskostnad med få kringsystem.
 • Slangfiltrets konstruktion medför lågt tryckfall och extremt god avskiljningsförmåga.
 • Med vår gedigna erfarenhet kan vi leverera rätt filtermaterial till rätt stoft.
 • Temperaturintervall upp mot +260°C eller ännu högre med speciella filtermaterial.
 • Avskiljning av klor- och svavelföreningar är möjligt med hjälp av tillsatssystem och reaktor.
 • Kan levereras med intern föravskiljning för extrema stoftvolymer eller extra skydd mot glödande partiklar.
 • Intern delavstängning möjliggör service under drift och ännu lägre stoftemissioner, ner till under 1 mg/m3
 • Möjlighet till intern bypass
 • Mindre modeller levereras färdigmonterade medan större är uppdelade i moduler för snabbt och säkert platsmontage.
 • Går att få i ATEX klassat utförande
 • Flera hundra enheter levererade, främst till svensk och nordeuropeisk marknad

Länkar

Hybridfilter (under Elfilter)

Klor och svavelavskiljning

Kassettfilter

Patronfilter

Elektrofilter (elfilter)

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

Logga in or Registrera