Vårt helägda dotterbolag

Stofthantering

Pilum Industrifilter har lång erfarenhet med många referenser inom stofthantering från alla typer av industrier och kraftvärmeverk. Vi kan ta fram en optimal systemlösning för stofthantering efter kundens behov.

 Länk till andra hjälpsystem som kan ingå i Pilums leveranser: Kringutrustning

 Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

Logga in or Registrera