Vårt helägda dotterbolag

Kringutrustning

Pilum dimensionerar och utformar hjälpsystem, till de anläggningar vi levererar. I Pilums åtagande ingår oftast att även installera hjälpsystemen på plats och att utföra kontroller och prov inför drifttagande.

Med hjälpsystem avses till exempel:

 • Pumpar
 • Instrument och givare
 • Spjäll
 • Ventiler
 • Kanaler och rörledningar inklusive upphängning och stöd
 • Filterrensningssystem
 • Tryckluft
 • Värmesystem
 • Explosionsavlastare
 • Lyftanordningar (telfer)
 • Värmeisolering
 • Inbyggnader (filteröverbyggnad eller containerlösningar)

    Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

 

 

 

 

 

Logga in or Registrera