Vårt helägda dotterbolag

Service

Pilum Envipower

Pilum Envipower 
ingår sedan juni 2012 i Pilum AB. Pilum Envipower är ett företag specialiserat på service och ombyggnationer samt mindre projekt inom stoftavskiljning och rökasrening. 
Bolaget genomför statusbesiktningar renoveringar, utbyte av inredningar i filter m.m.

Pilum Envipower erbjuder service, underhåll och reservdelar till anläggningar för rökgasrening, stoftavskiljning, ytbehandling och processvattenrening.

Serviceavdelningen arbetar tillsammans med verkstads-, ytbehandlings-, och kraftindustrin och erbjuder en väl fungerande serviceorganisation för att snabbt och effektivt kunna bistå med professionell service. Pilum Envipowers service utgår från en etablerad organisation som täcker hela Sverige.

Serviceavdelningen tillhandahåller i första hand sina kunskaper inom ombyggnader, renoveringar och moderniseringar av ytbehandling och vattenreningsanläggningar samt för rökgasreningsanläggningar med el-filter eller slangfilter. Servicekontrakt med förebyggande underhåll kan ingå i erbjudandet.

Service- och montagegrupperna är separata enheter i företaget som effektivt hanterar problem på plats hos kunden eller på distans.

Reservdelar erbjuds som ett brett spektra av standardiserade eller unika reserv- eller slitdelar.

Till kund erbjuder vi ett anpassat serviceerbjudande med rätt omfattning och innehåll. Medarbetarna är yrkeskunniga och har lång erfarenhet gör alltid det yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna för en hög tillgänglighet och låga driftskostnader. Företagets verktyg är kundfokus, processkunskap och materialkunnande.

Logga in or Registrera