Vårt helägda dotterbolag

Tjänster

Inspektioner

Vi utför inspektioner, funktionskontroll och statusbedömningar av hela rökgaslinan, inkl. kringutrustning som slussmatare, transportörer och fläktar, från utlopp panna eller ugn till skorsten. Efter utförd inspektion får ni en utförlig Inspektionsrapport med anläggningens status och eventuella åtgärdsförslag. Ingen ställning behövs eftersom våra inspektörer är utbildade för reparbeten på hög höjd enl. AFS 2006:4.

Processutredningar

Planerar ni att förändra förutsättningarna i er panna eller ugn? Kanske upplever ni redan att det är ett problem på grund av tidigare förändringar? Vi tillhandahåller spetskompetens inom processutredning, dimensionering och felsökning med erfarenhet från olika processer hos industrier i hela världen. 

Reservdelar

Vi levererar reservdelar till de mest förekommande fabrikaten på marknaden till elfilter, slangfilter och fläktar. De mest frekventa reservdelarna förrådshåller vi på våra kontor. Om ni vill effektivisera er förrådshållning berättar vi gärna hur vi kan hantera era reservdelar direkt från våra förråd.

Akut service

Naturligtvis kan ni nå oss dygnet runt, vårt journummer är 026-13 20 50.

Ombyggnationer/Uppgraderingar

Behöver er stoft- eller rökgasreningsanläggning byggas om eller uppgraderas? Vi hjälper gärna till med att gör allt från förstudier till leverans och montage. Naturligtvis lämnar vi funktionsgarantier.

Balansering och uppriktning av roterande maskiner

Vi utför balansering, uppriktning och lagerbyten på roterande maskiner.  

 

Felsökning

Gasfördelningsmätningar
 
Förebyggande underhåll

Totalentreprenader/ Kompletta anläggningsprojekt

Kundanpassade avtal

Logga in or Registrera