Vårt helägda dotterbolag

System

Rökgasrening & stoftavskiljning

Pilum har mer än 70 års erfarenhet av rökgasrening, stoftavskiljning och industriventilation för anläggningar inom industrin och för värme- och energiproducenter.

Verksamheten kommer ursprungligen från Industrifilter AB i Borås som startades 1941 och har arbetat under flera namn genom åren som AAF, Industrifilter AAF, Luftkonditionering Industri, Bravida Industrifilter men hela tiden inom samma verksamhet.

Pilum har erfarenhet från 1000-tals anläggningar över hela världen och behärskar alla konventionella stoftavskiljningstekniker. Industrifilter har ett gediget processkunnande och hög teknisk kompetens och erbjuder allt från djupgående utredningsarbeten och leveranser av enskilda komponenter till kompletta nyckelfärdiga anläggningar optimerade efter kundens behov.

Meny - System

Referenser
Kontakt

Logga in or Registrera