Vårt helägda dotterbolag

Tekniska konsultationer

Konsulttjänster och rådgivning

 

Pilum erbjuder ett komplett åtagande enligt nedan. Pilum har kompetens och erfarenhet av de mest skilda processer. Vårt sätt att arbeta möjliggör en snabb process som även kan inkludera upphandling och genomförande på fast pris eller i nära samarbete med kunden.

 

 

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om era problemställningar, drifts- och optimeringsfrågor.

Meny - Tekniska konsultationer
Referenser

Logga in or Registrera